неделя, 6 юли 2014 г.

Българска история

За славната ни история от времето на царствата и преди това.

Военни подвизи и предводители в Царство България, в рисунки на Васил Горанов.

Освобождението и Балканската война в рисунки на художника Васил Горанов.